எளிய அறிவியல் சோதனை : அடுப்பு கரி மற்றும் சாம்பலிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பது எப்படி என விளக்கும் வீடியோ... (100% Working)

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
Simple Science Experiment: 

https://youtu.be/SWLj-Er1XCc


Your kids can become Einstein….

Video on how to make electricity from stove charcoal and ash ... (100% Working) 


எளிய அறிவியல் சோதனை :

உங்கள் குழந்தைகளும் ஐன்ஸ்டின் ஆகலாம்....

அடுப்பு கரி மற்றும் சாம்பலிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிப்பது எப்படி என விளக்கும் வீடியோ... (100% Working) Post a Comment

0 Comments