தேர்தல் பயிற்சி மையங்களில் சிரமமின்றி வாக்களிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை