தகுதிவாய்ந்த BT தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் கோரி இயக்குநர் உத்தரவு!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!

தமிழ்க் கலைக் கழகம் – செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் – தமிழ்க் கலைச் சொல்லாக்கம் – தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!CLICK HERE TO DOWNLOAD- DSE-SEEKS-TAMIL BT DEATILS

இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்..

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்