இப்படியும் உங்க பள்ளி குழந்தைகளுக்கு உயிர் எழுத்துகள் (அ,ஆ,இ,ஈ) கற்று கொடுக்கலாம் !

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
உயிர் எழுத்துகள் 12, அஆஇஈஉஊஎஏஐஒஓஔஃ கற்பித்தல்


🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்