வாக்கு எண்ணும் பணிக்கு செல்லும் ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு தெரியுமா ?

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
 வாக்கு எண்ணிக்கை பணிக்கு செல்லும் ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு தெரியுமா ?


Post a Comment

0 Comments