5 மாணவர்களுக்குக் குறைவாக உள்ள பள்ளிகள் மூடப்படும் அபாயம் - இன்றைய(08.12.2019)"Times of India" செய்தி

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
# As per 2019 -20 Admission data 1,531 govt Primary Schools are With Less than ten Students.

# According to a Latest drive the school edu department found around 410 schools with less than five Students in this academic year.

# The schools are likely to be merged with the nearest schools. The govt will take a call on the issue in the next academic year.

# Children are likely to be provided transpiration and other facilities.

Post a Comment

0 Comments