Nmms Online test - Videos

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here


தேசிய திறனாய்வு தேர்வு MAT   மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.


Thanks to Rajkumar. Trs

1.என் தொடரை நிரப்புதல்

https://youtu.be/IttY5B4m_Aw

2.எழுத்துத் தொடரை நிரப்புதல்

https://youtu.be/_L7rMqr7EPM

3.ஒப்புமை -எண்கள்

https://youtu.be/843CUVw1smQ

4.ஒப்புமை - எழுத்துக்கள்

https://youtu.be/SIjw3kTLh14

5.தனித்த வேறுபட்ட எண், ஜோடி எண்கள்

https://youtu.be/IKOkhGV_3GM

6.தனித்த/மாறுபட்ட எழுத்துகள் வார்த்தைகளைக்கண்டறிதல்

https://youtu.be/XpMdtIaAIJg

7.வடிவியல் உருவங்களின் எண்ணிக்கையைக் காணுதல்

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKaAHIShlwBEKdvoj-rFx6DyAXRrvoFXSGwMPQWawZTL0sUg/formResponse

8.வென் படங்கள்

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFXQeFEFJVJ_wlUHQbysOQm7cDhxEsyZzZK_gaEcj--q0vtw/viewform?usp=sf_link

9.எண் எழுத்துக் குறியிடல்

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOcyI893mTsg9RIF1s9X56BjA7E9e6du_SFF2CAWL4CcTqw/viewform?usp=sf_link

10.குறியீட்டின் பொருள் அறிதல்

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSsR5Q23_5Sp9sFoQgwcLJR6I_ybqeaDifohVrTz2PbPWTQQ/viewform?usp=sf_link

11.படங்களில் விடுபLdr  எண்களை நிரப்புதல்

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJq6IngPeafTWpdsiww8RTekmWEczCgPj7E7YRD1wmy5M6A/viewform?usp=sf_link

12.படங்களில் விடுபட்ட எழுத்துக்கள் https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-VeRaih8KFj0Eg0q9IwBoXxDcRJH2XgQwZeyJPQAkAmuknA/viewform?usp=sf_link

தேர்வில் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்

By

NMMS GRP 

Siva,tams Ldr,tpt

Vellore dt.9894429770

🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்