2020 பொதுத்தேர்வுப் பணிக்கான ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் விவரங்கள் கோரி உத்தரவு.

Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9786053272
📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
மார்ச் 2020 மேல்நிலை, இடைநிலைப்பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழ் பொதுத்தேர்வுப் பணிக்காக தலைமையாசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் விவரங்கள் கோரி விழுப்புரம் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு.

2020 பொதுத்தேர்வுப் பணிக்கான ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் விவரங்கள் கோரி உத்தரவு.
📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here