ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் கல்லூரி வரை தமிழ் வழியில் பயின்றால் மட்டுமே PSTM இட ஒதுக்கீடு பெறலாம்!!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408