காந்தியடிகளின் 150 வது பிறந்த நாளான 02-10-2019 அன்று நெகிழி குப்பைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுதல் (plogging run) என்ற நிகழ்ச்சியை அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடைபெற SPD உத்தரவு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

காந்தியடிகளின் 150 வது பிறந்த நாளான 02-10-2019 அன்று நெகிழி குப்பைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுதல் (plogging run) என்ற நிகழ்ச்சியை அனைத்து பள்ளிகளிலும் நடைபெற SPD உத்தரவு
Post a Comment

0 Comments