ஆசிரியர்கள் பயோமெட்ரிக் வருகை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முன் விவரங்கள்


அரசு மேல்நிலை , உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகைப் பதிவு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.தற்போது நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.விரைவில் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் வர உள்ளது.எனவே அனைத்து ஆசிரியர்களும் பயோமெட்ரிக் வருகை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முன் விவரங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.

Bio-Metric Instructions - Download here