முதுகலை ஆசிரியர்கள் மடிக்கணினி பெற்றுக்கொள்ள உத்தரவு.

தஞ்சாவூர் மாவட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு இன்று (17.07.2019) பிற்பகல் மடிக்கணினி வழங்கப்படும்.