கலந்தாய்வு நடத்தாமல் உபரி ஆசிரியர்களை இடமாற்ற முடிவு - வெளி மாவட்டத்திற்கு தூக்கியடிக்கலாம் என பீதி

Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9786053272
📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

கலந்தாய்வு நடத்தாமல் உபரி ஆசிரியர்களை இடமாற்ற முடிவு - வெளி மாவட்டத்திற்கு தூக்கியடிக்கலாம் என பீதி
📲👉 👉 Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

Post a Comment

0 Comments