நடுநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு Bio - Metric Attendance - ஒன்றியம் வாரியாக எத்தனை பள்ளிகளுக்கு பொறுத்த வேண்டும் - பட்டியல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

 Bio - Metric Attendance - ஒன்றியம் வாரியாக எத்தனை பள்ளிகளுக்கு பொறுத்த வேண்டும் - பட்டியல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்
Click here download

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

Post a Comment

0 Comments