ஜேக்டோ-ஜியோ இன்று ( 16.07.2019 ) முதல்வரிடம் அளிக்கவுள்ள மனு

ஜேக்டோ-ஜியோ இன்று முதல்வரிடம் அளிக்கவுள்ள மனு..

காவல் துறை வாகனத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்  அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.