தேனியில் TNPSC Gr-4 இலவச பயிற்சி By THENI IAS ACADEMY

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831


தேனியில்  கட்டணமில்லா தொடர் TNPSC - Gr IV  இலவச பயிற்சி வகுப்பு
சனி,ஞாயிறு மற்றும் தினசரி வகுப்புகள் 
*GROUP* *IV* வகுப்புகள்   
*16.06.2019* முதல் வகுப்புகள் ஆரம்பம்.... 
புதிய பாடத்திட்டத்தில் தயாரித்த  பாட குறிப்பேடுகள்.
தினசரி 
*SLIP TESTS*,
*HALF PORTION TESTS*,  
*FULL TESTS & DISCUSSIONS*.. 
THENI IAS ACADEMY
Akila jewellery Back Side,
THENI..
9966626064, 9543064238
 Admission Going on PG-TRB ( Tamil, Engish,History)