புதுச்சேரியில் பள்ளி திறப்பு ஜூன்-10க்கு ஒத்தி வைப்பு!