பிளஸ் 1 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் 95% பேர் தேர்ச்சி

பிளஸ் 1 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது

தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் 95% பேர் தேர்ச்சி

93.3% மாணவர்கள் தேர்ச்சி,  96.5% மாணவிகள் தேர்ச்சி