பருவம் 1, வகுப்பு 2 பாடம்-1, கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு


இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்