DGE - State Level National Talent Search Exam ( X - STD ) (Nov - 2018) - Result Published!மாநில அளவிலான தேசிய திறனாய்வு நவம்பர் 2018-க்கான தேர்வு முடிவுகள் 09.04.2019 அன்று பிற்பகல் 2.00 மணியளவில் வெளியிடப்பட்டது.