கொலை செய்யும் "கொஸ்டீன் பேப்பர்" - பொது தேர்வு கேள்வித்தாள் குறித்து குமுதம் தலையங்கம்