தேர்தல் பணி காரணமாக ஆரம்பப் பள்ளிகள் 210 நாட்களாக இயங்குவதில் சிக்கல் தவிர்ப்பாணை வழங்க வலியுறுத்தல்

https://3.bp.blogspot.com/-DThKCa6GzL0/XJmEUFXg-uI/AAAAAAAAUT0/HlGwtAdyJLAW7a9qhvqO2mf676ZHrMTdACLcBGAs/s640/sik.jpg