வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள 12 ஆவணங்களை காண்பித்து மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டையை காண்பித்து மட்டும் தான் இனி வாக்களிக்க முடியும், பூத் ஸ்லிப்யை பயன்படுத்தி வாக்களிக்க முடியாது - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு.

வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள 12 ஆவணங்களை காண்பித்து மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு.
Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

Post a Comment

0 Comments