தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவர் K.S.அழகிரியின் முதல் அறிக்கை,..ஆசிரியர்கள் பற்றியது!