மூன்றாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - தமிழ் - 5 மரபுச்சொற்களை அறிவோம் ( காணொலி)

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831
மூன்றாம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் - தமிழ் - 5 மரபுச்சொற்களை அறிவோம் ( காணொலி)

குறிப்பு:

பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெறாத சில விலங்குகள் / பறவைகளின் ஒலிமரபுகள் தேசிய அடைவுத்தேர்வுக்காக (NAS Exam) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

*காணொலி உருவாக்கம்*
வீ.மருது,
இடைநிலை ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.நடுநிலைப்பள்ளி,
குருவிக்காத்தியல்.
இராமநாதபுரம் மாவட்டம்.

Post a Comment

0 Comments