இன்று 25.02.2019 திங்கட்கிழமை தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு !!