ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அறிவியல் பாடம் சார்ந்த அனைத்து காணொளி காட்சிகளும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட QR CODE தொகுப்பு

ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்  அறிவியல் பாடம் சார்ந்த அனைத்து காணொளி  காட்சிகளும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட QR CODE தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

                                                                             
ஆக்கம்
சா.பிரசன்னா
பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர்
சரஸ்வதி பாட சாலா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி.
கும்பகோணம்