வலுவடைந்த ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம் - சம்பள உயர்வு தான் போராட்டத்தின் மைய புள்ளியா?