தமிழகத்தில் ஜாக்-ஜியோ அமைப்பினர் நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்

தமிழகத்தில் ஜாக்-ஜியோ அமைப்பினர் நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்

ஜாக்-ஜியோ அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கு.பாலசுப்பிரமணியன் கடலூரில் அறிவிப்பு

21 சங்கங்களை உள்ளடக்கிய ஜாக் - ஜியோ அமைப்பில் அரசு ஊழியர்கள் மட்டும் உறுப்பினராக உள்ளனர்