அரசு பணியாளர்கள்/ஆசிரியர்கள் பெற்று வரும் மாதாந்திர ஊதிய விகிதம் குறித்து அமைச்சரின் தவறான தகவலுக்கு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் 5 பக்க மறுப்பு விளக்க அறிக்கை வெளியீடு