அரசாணை எரிப்பு போராட்டம்….!!களமிறங்கும் ஆசிரியர்கள்….!!


ஆசிரியர்கள் அரசாணை எரிப்பு போராட்டம் நவம்பர் 26ஆம் தேதி  நடைபெறும் என்று ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி  முடிசெய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாநிலச் செயற்குழு கூட்டத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியத்தை மீண்டும் வழங்கக்கோரி நவம்பர் 26ஆம் தேதி ஆசிரியர்கள் அரசாணை எரிப்பு போராட்டம்  தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி ஆசிரியர்கள் அரசாணை எரிப்பு போராட்டம்  ந்டைபெறும் என்று ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாநிலச் செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கபட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

0 Comments:

Post a Comment