ஆசிரியர்கள் எழுதவேண்டிய துறைத் தேர்வுகள் என்னென்ன தெரியுமா?


TNPSC: DEC-2018 துறை தேர்வு விண்ணப்பங்கள்  வரவேற்க்கப் பட்டுள்ளன.விளம்பர எண்: 508விளம்பர நாள்: 20.09.2018விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் *19.10.2018துறை தேர்வில் புதிய பாட திட்டத்தின் கீழ் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்*BEO/ D. I. /இடைநிலை ஆசிரியர்கள்1. 065- Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - I -

 Higher Secondary / Secondary / Teacher Training and Special School2. 072-Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - II -  Elementary / Middle and Special Schools3.  124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .

(or)

4.152-The Account Test for Executive Officers5.172 - The Tamil Nadu Government Office Manual Test


*பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்,  முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்*1 . 124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I

(or)

*152.The Account Test for Executive Officers*2 . 172 - The Tamil Nadu Government Office Manualதுறை தேர்வில் மற்ற அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்*1 . 124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I*2 . 172 - The Tamil Nadu Government Office Manual

0 Comments:

Post a Comment