ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரத்தில் குளறுபடி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு!!!

ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விவரத்தில் குளறுபடி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு!!!

0 Comments:

Post a Comment