10, 12ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்துக்கு 2 தாள்களாக இல்லாமல் இனி ஒரே ஒரு தேர்வு மட்டுமே நடைபெறும்

10, 12ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்துக்கு 2 தாள்களாக இல்லாமல் இனி ஒரே ஒரு தேர்வு மட்டுமே நடைபெறும்

மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் கிழியாதபடி non tearable paper-இல் மாணவர்களுக்கு இனி வழங்கப்படும்?
       - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்