கல்வி ஆண்டு இறுதியில் BEO அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய தேர்ச்சி அறிக்கை படிவங்கள் - All Forms Download Here

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

School - Year End Submission Forms - கல்வி ஆண்டு முடிவில் வட்டாரக்கல்வி  அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய சில முக்கிய விண்ணப்பம்!!! ( DOWNLOAD PDF)


1. 5+ மாணவர்கள் - Click here
2. ஆசிரியர் விடுப்பு விபர படிவம் - Clickhere 

3. பள்ளி இடைநின்றவர் படிவம் - Clickhere 

4. தேர்ச்சிப் பட்டியல் ஒப்புதல்
தொடர்பான படிவம் - Click here 

5. மக்கள்தொகை சுருக்கம் படிவம் - Clickhere 

6. வகுப்பு மற்றும் இனவாரி தேர்்ச்சி படிவம் - Click here 

7. குழந்தை தொழிலாளர் விபர படிவம் - Clickhere 

8. மாற்றுத்திறனாளி விபர படிவம் - Clickhere 


ஆண்டு முடிவில் வட்டாரக்கல்வி  அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய சில முக்கிய விண்ணப்பம்!!! ( DOWNLOAD PDF)
1. 5+ மாணவர்கள் - Click here

2. ஆசிரியர் விடுப்பு விபர படிவம் - Click here
3. பள்ளி இடைநின்றவர் படிவம் - Click here
4. தேர்ச்சிப் பட்டியல் ஒப்புதல்
தொடர்பான படிவம் - Click here
5. மக்கள்தொகை சுருக்கம் படிவம் - Click here
6. வகுப்பு மற்றும் இனவாரி தேர்்ச்சி படிவம் - Click here
7. குழந்தை தொழிலாளர் விபர படிவம் - Click here
8. மாற்றுத்திறனாளி விபர படிவம் - Click here
இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்..

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்