ஈட்டிய விடுப்பு விதி மாற்றம் - EL NEW GO 37, Date : 30.04.2019

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

IMG_20200106_073726

மாறுதல், பதவிஉயர்வு, இவைகளில் பயன்படுத்தாத விடுப்பு நாட்களை ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கில் சேர்த்து கொள்ள 6 மாதத்திற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தளர்த்தப்படுகிறது.

EL NEW GO ( pdf )  - Download here

ORDER :

As per Instruction 15 Under FR 106 , when a Government Servant has not availed himself of the joining time in full at the time of transfer , the number of days of joining time which have not been so availed of , subject to a maximum of 15 days shall be credited to his earned leave account , subject also to the condition that he should apply within 6 months from the date of his transfer , and the number of days of joining time so credited and the earned leave already at his credit together shall not exceed 180 days up to the 29 " September 1987 and on and from the 30th September 1987 shall not exceed 240 days . For calculation of the un - availed joining time excluding Saturdays , Sundays and holidays , the due date of joining shall be arrived at first excluding Saturday , Sunday and holidays with reference to the provisions under Clause ( e ) of Instruction 2 and then the days short availed of by the Government servant shall be deducted with reference to the actual date of joining duty from the due date of joining already arrived at .

2 . The Principal Secretary / Commissioner of Treasuries and Accounts in his letter 2 " read above has stated that consequent on the implementation of IFHRMS , software has been developed for crediting un - availed Joining time to the employees as per instruction 15 under Fundamental Rules 106 . Hence , whenever a Government Servant has not availed himself of the joining time in full at the time of transfer , system generated provision is given in the software to auto credit the un - availed joining time in the Earned Leave Account of employees , as per instruction 15 under Fundamental Rules 106 . In the circumstances , the condition prescribed in Instruction 15 under Fundamental Rules 106 , that the Government Servant should
🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்