பொங்கல் போனஸ் யாருக்கு கிடைக்கும்? C மற்றும் D பிரிவு அரசு ஊழியர்கள் சம்பள விகிதம்!!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
GROUP‘ A ’-

 1 Government Servants in Posts having Pay Levels from 25 to 32 Drawing the Pay of
Rs.  59, 300 - Rs.  1, 87, 700 to
 Rs.  1, 28, 900 - Rs.  2, 25, 000;

GROUP 'B' - |  13 to 24 Drawing The Pay of Rs.  35, 900 - Rs.  1, 13, 500 to
Rs.  57, 700 - Rs.  1, 82, 400;

GROUP 'C' -

Drawing from 2 to 12 pay levels with posts in Government Servants
Rs.  15, 900 - Rs.  50, 400 to
Rs.  35, 600 - Rs.  1, 12, 800;

GROUP 'D' -

Drawing a Level of Payment with Government Servants in Posts
Rs.  15, 700 - Rs.  50, 000.  ".  🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்