உள்ளாட்சி தேர்தல் - Duties of P.O 1 to P.O 6

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here


Duties of PO1 :

1 Identification

2 Maintanance of Village

 Panchayat Ward Marked copy of Electoral

3 Issueing of Village pt ward Ballot paper

4 Note  serial no,part no of voter in the Counterfoil

5 Get  Signature of voter in the Counterfoil

------------------

For Two Ward Booth Another polling officer Do the  Same Duties of polling officer 1

Marking in the Marked copy of Electoral

Male -Underline

Female -Underline & Tickmark---------------------------

Duties Of PO2 :

இடது ஆள்காட்டி விரலில் விரலில் அழியாத மை வைத்தல்

--------------------------------

Duties of PO3 :

1 Maintanance of Village Panchayat President Marked copy of Electoral

2 Issueing of Village Panchayat  President Ballot paper

3 Note  serial no,part no of voter in the Counterfoil

4 Get  Signature of voter in the Counterfoil

--------------------------

Duties of PO4 :

1 Maintanance of Union Councillors Marked copy of Electoral

2 Issueing of Union councillors Ballot paper

3 Note  serial no,part no of voter in the Counterfoil

4 Get  Signature of voter in the Counterfoil

---------------------------

Duties of PO5 :

1.Maintanance of District Councillors Marked copy of Electoral

2 Issueing of District  councillor Ballot paper

3 Note  serial no,part no of voter in the Counterfoil

4 Get  Signature of voter in the Counterfoil

-------------------------

Duties of PO6 :

1 Incharge of Ballot Box

2 Giving 2 sided Arrow CrossMark Rubber Stamp with ink

3  வாக்கு சீட்டை செங்குத்தாக நீளவாக்கிலும்,பின்பு குறுக்கே மடித்தல்

4 Confirmation of BP posted in Box

---------------------

Colours of Ballot paper

1.Dt Panchayat Ward -YELLOW

2.pt.union Council Ward  -Green

3.Village Pt.President -pink

4.Village pt .Ward -white(Single Ward) White&Blue(Double Ward

இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்..

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்