வகுப்பு 4 மூன்றாம் பருவம் தமிழ் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307
 தயாரிப்ப
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்

தமிழ்ப் பாடங்கள்
1.உலாவரும் செயற்கைக்கோள்
2. மாசு இல்லாத உலகம் படைப்போம்
3. காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி
4. ஆனந்தம் விலையும் பூமியடி
5. கணினி உலகம்
6. மலையும் எதிரொலியும்
7. நீதிநெறி விளக்கம்
8. உறவுமுறை கடிதம்
9. அறிவு நிலா
பாடங்களின்
கடின வார்த்தைகள்
தொகுப்பு

Click here to download

Post a Comment

0 Comments