மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வில் சென்ற ஆசிரியர்களை EMIS இல் இருந்து பழைய பணியிடத்தில் நீக்குவது புதிய பணியிடத்தில் சேர்ப்பது

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

1. நீக்குவது
Emis web site --> login --> staff details --> staff list ---> go to particular staff click *transfer* confirm as yes

2. சேர்ப்பது
Emis web site --> login --> staff details --> staff list ---> FETCH ( at top) enter Aadhaar number --> search
Then particular employee display then click admit

Then employee add to staff list

🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்