மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் டிசம்பர் 3ஆம் தேதி சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம்!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

GO NO: 72 - மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்களுக்கு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்குதல் - ஆணை
Post a Comment

0 Comments