தலைகீழாக, நேராக, இடையிடையே எப்படிக் கேட்டாலும் வாய்பாடு சொல்லுவோம் !!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408


▪29.10.2019

▪த.விஜய் (7th) மண்ணூர்

▪தலைகீழாக, நேராக, இடையிடையே எப்படிக் கேட்டாலும் வாய்பாடு சொல்லுவோம்

▪ த.விஜய்(ஏழாம் வகுப்பு)   ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி-மண்ணூர்,
பெ.நா.பாளையம் ஒன்றியம்,
சேலம் மாவட்டம்-636114.