அரசு பள்ளிகளில் முடங்கிய கற்றல் உபகரணங்கள். ஆய்வுக்கு சென்ற அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408

அரசு பள்ளிகளில் முடங்கிய கற்றல் உபகரணங்கள். ஆய்வுக்கு சென்ற அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி.


Post a Comment

0 Comments