பருவ இறுதி தரநிலை அட்டவணை

✹ பருவ இறுதி தரநிலை அட்டவணை

https://1.bp.blogspot.com/-GyGbyck_wdY/XXuh1BObJOI/AAAAAAAAe4U/hRQ_QHY0VtkjFl4le1Tzyi2NitCaF4KYQCLcBGAsYHQ/s1600/hyt.jpg