1 முதல் 12 வரை அனைத்து பாடங்களுக்கு காணொளி

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here

1 முதல் 12 வரை அனைத்து பாடங்களுக்கு காணொளி காண்டு பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டுகிறேன். 
🔴🔴 இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைத்து Whatsapp குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - யாரேனும் ஒருவருக்காவது பயன்படும்.