பணிநிரவல் ஆணைப்பெற்ற ஆசிரியர்களை உடனடியாக பணியிலிருந்து விடுவிக்க உத்தரவு - CEO Proceedings

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

பணிநிரவல் ஆணைப்பெற்ற ஆசிரியர்களை உடனடியாக பணியிலிருந்து விடுவிக்க உத்தரவு - CEO Proceedings
Post a Comment

0 Comments