பள்ளிக்கல்வி- அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் பருவம் பாடப்புத்தகங்களை பெற்று வழங்குதல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!