பள்ளி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் ஆசிரியை, மாணவிகள் படங்களை சமூகவலை தளங்களில் பதிவிடக்கூடாது - தலைமையாசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை எச்சரிக்கை