ஆசிரியர்கள் தங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் துணைக் கருவிகள் சார்ந்த PDF மற்றும் VIDEO க்களை TNTP இணையதளத்தில் எவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யும் வழிமுறைகள் சார்ந்த காணொளி.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

HOW TO KNOW TNTP USERS REPORT PREPARED BY R GOPINATH SG TEACHER THIRUVALLUR DISTRICT