தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு Laptop - மாநில திட்ட இயக்குநரின் தெளிவுரைகள்!

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9080019831 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9080019831
தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு EMIS / UDISE பணிகளுக்காக மடிக்கணினி வழங்குவது தொடர்பான மாநில திட்ட இயக்குநரின் தெளிவுரைகள் ( ந.க.எண் : 3950 / SS / Laptop-Proc/2019 , நாள் : 01.07.2019

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு EMIS / UDISE பணிகளுக்காக மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மடிக்கணினி வழங்கப்படுவதன் நோக்கங்கள் :

Post a Comment

0 Comments